Rashladna komora za čuvanje medicinskih sredstava

Rashladna komora za čuvanje medicinskih sredstava i vakcina.
Rashladni sistem izveden sa dva nezavisna rashladna kruga.

Od kojih je uvek jedan radni a drugi se automatski startuje u slučaju bilo kakvog alarma.
SMS dojava svih alarma, monitoring sistem za praćenje i zapis istorije i svih događaja.