Kontakt

KONTAKT INFORMACIJE

Šumske ekonomije 1
11000 Beograd – Čukarica

Telefon: 063/210-408

E-mail: info@climavento.rs
climavento@outlook.com

PIB: 111145072
Tekući račun: 325-9500700043462-80